Gratis

Mastery Module Intro

Dit vind je in de module:

  • Je leert over de Scherpschutters prestatiepiramide;

  • Je weet wat we verstaan onder mastery en je kent de fasen van meesterschap;

  • Je neemt een kijkje in de prestatiepsychologie;

  • Je leert het verschil tussen bulletproof en evidence based;

  • Je weet wat de drie principes van de mastery module zijn.